C1-C2 Teleskoptruck


Kurset C1-C2 er en teoretisk tilleggsmodul til Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner.  Modul2.2 Truck eller modul 2.8 Lastebil kran.


Teorien har en varighet på 6,5 skoletimer (45 min) 

Innhold teori:

-Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck 

-Ulykker med teleskoptruck

-Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte 

-Støttebein og stabilitet 

-Bomkonstruksjon 

-Overlastsystem 

-Lastdiagram 

-Oppstilling 

-Overlastsystem 

Praksis:

Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse (T) truck eller (M) masseforflytningsmaskin: 4 timer i opplæringsvirksomhet eller 8 timer i bedrift Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse G8 Lastebilkran 8 timer i opplæringsvirksomhet eller 16 timer i bedrift (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning + pauser)

Opptaksvilkår   

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til

 modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner, eller

 Modul 4.2 Truck 

 Modul 4.8 Lastebilkran