google-site-verification: google7aa58180ab39b8ac.html

Diisocyanat/kjemikalier

:Dette er en lovpålagt opplæring nivå 1 og 2
:Varighet 5 timer 
:Vi holder kurs både helg/dag/kveld


Fra 24. august 2023 må alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter ha fullført opplæring i sikker bruk. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere ulike produkter. Noen eksempler er:

 • byggeskum
 • lim
 • maling
 • lakk
 • tetningsmasser
 • industrielle blandinger og produkter
 • kunstgips brukt i helsevesenet

Diisocyanater brukes også i mange andre produkter. Sjekk virksomhetens stoffkartotek eller kontakt leverandøren dersom du er usikker på om kjemikalier eller produkter du bruker inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen

 • bygg- og anlegg
 • malings- og håndverkstjenester
 • pleie og vedlikehold av biler og båter
 • møbelindustri
 • ulike industrielle virksomheter
 • helsevesenet

Listen er ikke uttømmende. Kravet til opplæring gjelder alle typer bransjer og yrkesgrupper.

Opplæringskravet gjelder også uavhengig av

 • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes
 • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling
 • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har

Kravet til opplæring gjelder bare dersom produkter og blandinger inneholder diisocyanater.Bestill Kurs 

Send oss dine kontakt detaljer og vi vil kontakte deg så raskt som mulig. Pris  kr1200. Firma med over 5 påmeldte ta kontakt for  pris